LAISVOSIOS LIETUVOS KOMITETO JAV VEIKLA
STRAIPSNIAI IR PRANEŠIMAI
Inga Arlauskaitė-Zakšauskienė
Doktorantė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedra
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5064
PDF

Kaip cituoti

Arlauskaitė-Zakšauskienė I. (2013) „LAISVOSIOS LIETUVOS KOMITETO JAV VEIKLA“, Lietuvos istorijos studijos, 310, p. 115-137. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5064.

Santrauka

Lietuvos laisvinimo veikla Vakaruose palaikė nepriklausomybės atgavimo viltis visą sovietinės okupacijos laikotarpį. Nors lietuvių išeivių veikla susilaukė nemažai dėmesio istorikų ir politikos mokslų darbuose, atsiveriant naujiems šaltiniams atsiranda galimybių ir naujiems šios temos tyrimams. Didžiausią reikšmę Lietuvai Vakarų politikoje turėjo Jungtinių Amerikos Valstijų Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo politika, kuria remdamosi lietuvių išeivių organizacijos vykdė Lietuvos laisvinimo veiklą. Lietuvoje atliktuose istoriniuose tyrimuose išsamiai išnagrinėta pagrindinių lietuvių išeivių JAV organizacijų veikla, jų tarpusavio santykiai, veikimo metodai, teisinis statusas, galimybės paveikti Valstijų aukščiausiosios valdžios institucijų sprendimus. Tačiau dėl iki šiol ribotų galimybių pasiekti užsienyje esančius archyvinius šaltinius viena iš Lietuvos išeivių organizacijų, veikusių pagal JAV įsteigto komiteto kompetenciją, –Laisvosios Lietuvos komiteto – įsteigimo problemos ir veiklos kryptys liko nenagrinėtos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.