Antrojo pasaulinio karo padariniai Lietuvos atminties kultūroje: kontekstai, vertinimai ir sampynos
STRAIPSNIAI IR PRANEŠIMAI
Vytautas Starikovičius
Publikuota 2015-08-04
https://doi.org/10.15388/LIS.2015.35.8358
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos atminties kultūra
Prahos deklaracija
komunizmas
stalinizmas
nacionalsocializmas
totalitarizmas

Kaip cituoti

Starikovičius V. (2015) „Antrojo pasaulinio karo padariniai Lietuvos atminties kultūroje: kontekstai, vertinimai ir sampynos“, Lietuvos istorijos studijos, 350, p. 120-142. doi: 10.15388/LIS.2015.35.8358.

Santrauka

Straipsnyje siekiama apžvelgti pagrindines istorinės atminties kultūroje slypinčias įtampas ir problemas Lietuvoje, susijusias su traumine XX a. antros pusės Lietuvos ir Vidurio bei Vidurio Rytų Europos istorija. Straipsnis suskirstytas į penkias problemines dalis, jose analizuojamos Europos Sąjungos politiniu lygmeniu priimtos rezoliucijos ir deklaracijos, skirtos sovietinio ir nacistinio režimų vertinimui; nacionalizmo ir antikomunizmo santykiui Lietuvos ir Europos atminties kultūroje žlugus SSRS. Analizuojamos komunikacinės atminties ir gyvų totalitarinius režimus išgyvenusių žmonių liudijimų validumo ribos ir disonuojančios šių režimų įpaveldinimo tendencijos bei kylantys iššūkiai viešajame diskurse ir įamžinimo erdvėse. Paskutinis poskyris skirtas metodologinei totalitarizmo paradigmos kritikai ir jos galimybėms atminties kultūros tyrimuose unikalios XX a. epochos patirties kontekste.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.