Antrosios Lietuvos Respublikos geokultūrinės orientacijos: etninės valstybės propagavimo atvejis
STRAIPSNIAI IR PRANEŠIMAI
Dalia Strimaitytė
Publikuota 2015-08-04
https://doi.org/10.15388/LIS.2015.35.8359
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūrinė diplomatija
kultūrinė tapatybė
etnocentrizmas
tautinė kultūra
tautinė valstybė

Kaip cituoti

Strimaitytė D. (2015) „Antrosios Lietuvos Respublikos geokultūrinės orientacijos: etninės valstybės propagavimo atvejis“, Lietuvos istorijos studijos, 350, p. 144-156. doi: 10.15388/LIS.2015.35.8359.

Santrauka

Kultūrinė diplomatija, pasitelkusi tautinius naratyvus, dažnai reprezentuoja politinę galią, atstovaujamą valdžios elito, ir suteikia užsienio politikai veikimo turinį ir kryptį. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti Algirdo Brazausko kultūrinio tapatumo sampratą ir jo santykį su kultūrine diplomatija. Straipsnyje analizuojami Brazausko kultūros sampratos idėjiniai kontekstai, jo tautinės savimonės ir pilietiškumo metmenys bei jo formuoto kultūrinės diplomatijos modelio specifika.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.