Vilnius University Open Series

Vilnius University Open Series

eISSN 2669-0535

Tematika. Vilnius University Open Series yra deimantinės atvirosios prieigos leidinys, skirtas publikuoti straipsnių rinkinius įvairiomis temomis humanitarinių, socialinių, gamtos, medicinos ir tarpsritinėse srityse. Žurnalas nepriima pavienių rankraščių. Straipsnius pagal numatytą numerio temą atrenka redakcinė kolegija.

Recenzavimas ir redkolegija. Redkolegijos sudėtis ir recenzentų sąrašas yra individualus kiekviename numeryje. Šią informaciją tikslintis numerio Pradžios ir Pabaigos puslapiuose.

Kalbos. Vyrauja anglų ir lietuvių kalba. Gali būti ir kitomis kalbomis. Žiūrėti kiekvienu atveju individualiai.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: BASE, CNKI, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar (h-index 2, g-index 3), JournalTOCs, ROAD, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA