Informacija autoriams
Vilnius University Open Series
Informacija autoriams

Žurnalas nepriima pavienių rankraščių. Straipsnius pagal numatytą numerio temą atrenka redakcinė kolegija.