Atsakingi redaktoriai
Vilnius University Open Series
Atsakingi redaktoriai

Vilniaus universiteto leidybinės veiklos teisinius pagrindus, tikslus, veiklos organizavimo tvarką, kūrinių ir dokumentų leidybą reglamentuoja Vilniaus universiteto leidybos nuostatai 2017 m. spalio 24 d. patvirtinti Vilniaus universiteto senato.

Leidybos politiką formuoja už leidybą ir jos kokybę atsakingas VU mokslo prorektorius, VU leidybos komisija ir Vilniaus universiteto leidykla.

Vilniaus universiteto leidybos komisijos sudėtis:

  • Edita Sužiedėlienė, mokslo prorektorė (pirmininkė), Vilniaus unievrsitetas, Lietuva
  • Vytautas Ališauskas, Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto profesorius, Vilniaus unievrsitetas, Lietuva
  • Arūnas Gudinavičius, Vilniaus universiteto leidyklos direktorius, Vilniaus unievrsitetas, Lietuva
  • Arūnas Mickevičius, Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros docentas, Vilniaus unievrsitetas, Lietuva
  • Tomas Petreikis, Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros asistentas, Vilniaus unievrsitetas, Lietuva
  • Nerijus Šepetys, Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos docentas, Vilniaus unievrsitetas, Lietuva