Redakcinė kolegija
Vilnius University Open Series
Redakcinė kolegija

Vilniaus universiteto leidybinės veiklos teisinius pagrindus, tikslus, veiklos organizavimo tvarką, kūrinių ir dokumentų leidybą reglamentuoja Vilniaus universiteto leidybos nuostatai (Vilniaus universiteto senato 2021 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. SPN-3 redakcija).

Leidybos politiką formuoja už leidybą ir jos kokybę atsakingas VU mokslo prorektorius, VU leidybos komisija ir Vilniaus universiteto leidykla.

Vilniaus universiteto leidybos komisijos sudėtis:

  • Edita Sužiedėlienė, profesorė, Vilniaus universiteto mokslo prorektorė (pirmininkė)
  • Arūnas Gudinavičius, Vilniaus universiteto leidyklos direktorius
  • Rimantas Jankauskas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorius
  • Arūnas Mickevičius, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto docentas
  • Jurgis Pakerys, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto profesorius
  • Tomas Petreikis, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros docentas