Motinystės/ tėvystės ir pagyvenusių tėvų globos demonstravimas abipus sienų
Straipsniai
Irena Juozeliūnienė
Vilniaus universitetas
Gintė Martinkėnė
Vilniaus universitetas
Irma Budginaitė-Mačkinė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-09-09
https://doi.org/10.15388/OS.2020.7
PDF

Reikšminiai žodžiai

Transnacionalinės šeimos
demonstravimas abipus sienų

Kaip cituoti

Juozeliūnienė I., Martinkėnė G. ir Budginaitė-Mačkinė I. (2020) „Motinystės/ tėvystės ir pagyvenusių tėvų globos demonstravimas abipus sienų“, Vilnius University Open Series, (3), p. 127-154. doi: 10.15388/OS.2020.7.

Santrauka

Šiame skyriuje Finch „demonstravimo“ idėja yra taikoma analizuoti išvykusių motinų/ tėvų, suaugusių vaikų ir reikšmingų asmenų veiklas, kuriomis dalyviai siekia parodyti vieni kitiems ir platesnei visuomenei, kad jie yra „šeima“. Autoriai pristato, kaip transnacionalinės motinystės/ tėvystės ir pagyvenusių tėvų globos „demonstravimas“ gali būti tiriamas kiekybine metodologija. Remiamasi kiekybiniu kvotiniu tyrimu (N = 304), kuriame dalyvavo trys transnacionalinių šeimų tipai: šeimos, kuriose į užsienį išvykus motinai, ir šeimos, kuriose į užsienį išvykus tėvui, nepilnamečiai vaikai liko gyventi Lietuvoje bei šeimos su užsienyje gyvenančiais suaugusiais vaikais, jų tėvams, kuriems reikalinga priežiūra, liekant gyventi Lietuvoje. Tyrimas atliktas 2018 m. rugpjūtį, įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos“ (2017-2019).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.