Prieigų prie interneto svetainių blokavimas kaip autorių teisių gynybos būdas
Straipsniai
Monika Urbavičiūtė
Vilniaus universitetas
Laimonas Petreikis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-11-16
https://doi.org/10.15388/OS.TMP.2020.4
PDF

Kaip cituoti

Urbavičiūtė M. ir Petreikis L. (2020) „Prieigų prie interneto svetainių blokavimas kaip autorių teisių gynybos būdas“, Vilnius University Open Series, (4), p. 69-97. doi: 10.15388/OS.TMP.2020.4.

Santrauka

Moksliniame darbe didelis dėmesys skirtas prieigos prie interneto svetainių blokavimui, kaip vienam iš pagrindinių autorių teisių gynybos būdų internetinėje erdvėje. Atskleista šios autorių teisių gynimo priemonės samprata ir turinys. Išsamiai analizuotas interneto svetainių blokavimo efektyvumas ir veiksmingumas. Praktiniu aspektu atskleistas pats prieigos prie interneto svetainės blokavimo veikimo mechanizmas. Lyginti Italijos ir Prancūzijos pasirinkti autorių teisių gynimo internetinėje erdvėje būdai su Lietuvoje taikomu modeliu. Nagrinėtas teismo ir viešojo administravimo subjekto tarpusavio teisinis santykis ir pakitęs minėtų subjektų vaidmuo. Sistemiškai apžvelgtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Analizuota tokios priemonės įgyvendinimo žmogaus teisių kontekste problematika. Aptartas tokio reguliavimo mechanizmo persikėlimas į kitas teisines sferas ir jo įgyvendinimas jose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.