Vilnius University Proceedings

Vilnius University Proceedings

eISSN 2669-0233

Tematika. Vilnius University Proceedings skirtas publikuoti Vilniaus universiteto konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsnių rinkinius.

Recenzavimas ir redkolegija. Recenzavimo tvarka ir redkolegijos sudėtis yra individuali kiekviename numeryje. Šią informaciją tikslintis numerio Pradžios ir Pabaigos puslapiuose.

Kalbos. Vyrauja anglų ir lietuvių kalba. Gali būti ir kitomis kalbomis. Žiūrėti kiekvienu atveju individualiai.

Registruota duomenų bazėse: 
BASE
CNKI
CORE
Dimensions
Google Scholar
JournalTOCs
Microsoft Academic
ROAD
ScienceGate
ScienceOpen
Scilit

Atviroji prieiga. Vilnius University Proceedings yra grynosios atvirosios prieigos leidinys. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis.