Informacija autoriams
Vilnius University Proceedings
Informacija autoriams

Žurnalas nepriima pavienių rankraščių. Straipsnius pagal numatytą numerio temą atrenka redakcinė kolegija.