Konferencijos „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“ darbai
Konferencijos medžiaga
Olga Kurasova
Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
Julius Žilinskas
Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
Gintautas Dzemyda
Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
Publikuota 2019-05-14
https://doi.org/10.15388/LMITT.2019
PDF

Reikšminiai žodžiai

Dirbtinis intelektas
Programų sistemos
Kibernetinė sauga
Duomenų mokslas
Optimizavimas

Kaip cituoti

Kurasova O., Žilinskas J. ir Dzemyda G. (2019) „Konferencijos ,Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai‘ darbai“, Vilnius University Proceedings, 0(2), p. 1-80. doi: 10.15388/LMITT.2019.

Santrauka

Konferencija „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“ skirta pristatyti magistrų baigiamųjų darbų tyrimus informatikos ir IT srityse. Šio renginio tikslas – pakelti magistrantų įgūdžius, supažindinti su kitų magistrantų atliekamais tyrimais, paskatinti domėtis moksline veikla. Konferencijoje savo pranešimus skaitys magistrantai iš Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto.

Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje (LMA). Tai įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius mokslininkus. Ji yra nepriklausoma Seimo, Vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų ekspertė ir patarėja mokslo bei studijų, kultūros, socialinės raidos, ūkio, gamtosaugos, sveikatos apsaugos, technologijų bei kitais klausimais. LMA įgyvendina šalies mokslui ir eksperimentinei plėtrai reikšmingus ES struktūrinių fondų projektus, rengia šalies bei tarptautines mokslines konferencijas, užsienio mokslininkų seminarus, mokslininkų susitikimus, akademinius skaitymus, parodas. Tikime, kad dalyvavimas šioje LMA vyksiančioje konferencijoje paskatins magistrantus tęsti mokslinę veiklą ir pabaigus magistro studijas.

Šiuose konferencijos darbuose spausdinami magistrantų pranešimų santraukos ir straipsniai. Tai dažniausiai pirmosios mokslinės publikacijos, bet tikimės, kad ateityje virs į straipsnius prestižiniuose mokslo žurnaluose. To norėtume palinkėti konferencijos dalyviams.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.