Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė
Pilnas leidinys
Kristina Rutkovska
Vilniaus universitetas
Irena Fedorovič
Vilniaus universitetas
Teresa Dalecka
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-08-24
https://doi.org/10.15388/Proceedings.2022.28
PDF

Reikšminiai žodžiai

Slavija
etnolingvistika
sociolingvistika
tarmė
tapatybė

Kaip cituoti

Rutkovska K., Fedorovič I. ir Dalecka T. (2022) „Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė“, Vilnius University Proceedings, 28, p. 1-69. doi: 10.15388/Proceedings.2022.28.

Santrauka

Tezėse įvairių mokslo sričių tyrėjai pasidalija savo naujaisiais tyrimais ir jų metodais bei taikymo galimybėmis. Mokslininkai rašo apie kalbinius ir kultūrinius ryšius tarp įvairių tautybių atstovų, paribių problematiką, buvimą daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje, galiausiai geopolitinius pokyčius, kurie įtakoja mūsų gyvenimą. Tezėse taip pat atsispindi technologinės revoliucijos įtaka kalbai ir visuomenei, naujų kalbos formų ir žanrų atsiradimas. Autoriai analizuoja interneto ir jaunimo kalbą, kultūrų homogenizaciją ir globalizaciją. Dėmesys skirtas taip pat kaimo ir miesto kalbos skirtumams, standartinei kalbai ir dialektams, sociolektams. Analizuojami pasienio regionai, kurie sutelkia daugybę tapatybės ir kalbinių problemų. Mokslininkai rašo ir apie pavojus, nes daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo situacijoje vyksta procesai, galintys sukelti kalbinę ir kultūrinę asimiliaciją. Kalbininkai nurodo taip pat užduotis. Viena iš jų tarmių žodynų rengimas kaip neatidėliotinas uždavinys, atsižvelgiant į spartų tarmių nykimą ar jų evoliuciją.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.