Subjektyvaus trauminio patyrimo ir potrauminio augimo bei potrauminio streso sutrikimo sąsajos
Straipsniai
Evaldas Kazlauskas
Irma Šimėnaitė
Danutė Gailienė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2856
PDF

Reikšminiai žodžiai

trauma
potrauminis stresas
potrauminis augimas

Kaip cituoti

Kazlauskas E., Šimėnaitė I., & Gailienė D. (2007). Subjektyvaus trauminio patyrimo ir potrauminio augimo bei potrauminio streso sutrikimo sąsajos. Psichologija, 35, 7-18. https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2856

Santrauka

Potrauminis augimas yra teigiami psichologiniai padariniai po traumos, kurie pasireiškia savęs suvokimo, požiūrio į pasaulį ir tarpasmeninių santykių pokyčiais (Tedeschi and Calhoun, 1996). Pozityvūs procesai po traumos dar tik pradedami tyrinėti, todėl nėra žinoma, kokios yra potrauminio augimo (PTA), trauminio įvykio intensyvumo ir potrauminio streso sutrikimo (PTSS) sąsajos. Siekiant įvertinti ryšius tarp trauminės patirties ir PTSS bei PTA, buvo ištirti 104 studentiško amžiaus jaunuoliai, per savo gyvenimą patyrę bent vieną trauminį įvykį. Tako analizės modelis parodė, kad subjektyvus trauminės patirties intensyvumasyra veiksnys, reikšmingai prognozuojantis tiek PTSS, tiek PTA. Kuo reakcija į trauminį įvykį yra stipresnė, tuo labiau išreikšti PTSS ir PTA požymiai. Nustatytas nestiprus teigiamas ryšys tarp PTSS ir PTA parodė, kad, norėdami geriau suprasti, kaip jaučiasi asmenys po traumos, turime atsižvelgti ir į teigiamus (PTA), ir į neigiamus (PTSS) traumos padarinius.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>