Nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimyno (ATTS) lietuviškoji versija
Straipsniai
Paulius Skruibis
Danutė Gailienė
Lina Labanauskaitė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2602
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuostatos savižudybių atžvilgiu
ATTS
klausimyno psichometrinės savybės

Kaip cituoti

Skruibis P., Gailienė D., & Labanauskaitė L. (2008). Nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimyno (ATTS) lietuviškoji versija. Psichologija, 38, 84-99. https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2602

Santrauka

Tyrimu siekiama nustatyti ir įvertinti nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimyno ATTS lietuviškosios versijos psichometrines charakteristikas. Tyrime naudojama imtis (N = 1259) sudaryta iš 16 tikslinių grupių, tirtų ATTS metodikos lietuviškąja versija nuo 2001 m. Patvirtinančioji faktorinė analizė nepatvirtino metodikos autorių Švedijoje nustatyto faktorinio modelio. Tačiau atlikus tiriamąją faktorinę analizę, gautas 5 faktorių modelis (paaiškinantis 53,5 proc. bendrosios kintamųjų dispersijos), išoriškai yra panašesnis į kitus taikomus ATTS faktorinius modelius. Šio modelio vidinis suderinamumas – geras (Cronbacho alpha – 0,68). Tyrimo metu aptiki skirtumai tarp suicidiškų ir nesuicidiškų tyrimo dalyvių nuostatų yra traktuojami kaip vienas iš kriterinio metodikos validumo patvirtinimų. Siekiant įvertinti ATTS lietuviškosios versijos stabilumą bėgant laikui, buvo atliktas pakartotinis tyrimas (angl. test-retest) – tirta medicinos studentų imtis (N = 30). Šio tyrimo rezultatai parodė, kad trijų faktorių stabilumas yra pakankamas (koreliacijos koeficientai nuo 0,62 iki 0,87), tačiau likusių dviejų faktorių stabilumo rodikliai – menki (0,48 ir 0,59). Apibendrinus visus tyrimo rezultatus daroma išvada, kad lietuviškosios ATTS versijos patikimumas bei validumas laikomi patenkinamais ir metodika gali būti toliau naudojama mokslinių tyrimų tikslais. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>