Nevilties lygis, nuostatos savižudybių atžvilgiu ir suicidinė rizika
Turinys
Paulius Skruibis
Evaldas Kazlauskas
Danutė Gailienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2615
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuostatos savižudybių atžvilgiu
nevilties lygis
suicidiškumas
savižudybės

Kaip cituoti

Skruibis P., Kazlauskas E., & Gailienė D. (2008). Nevilties lygis, nuostatos savižudybių atžvilgiu ir suicidinė rizika. Psichologija, 37, 26-43. https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2615

Santrauka

Remdamiesi ankstesnių tyrimų rezultatais keliame prielaidą, kad nuostatos savižudybių atžvilgiu yra svarbus kintamasis įvertinant savižudybės riziką (suicidiškumą) – nevilties lygis ir nuostatos savižudybių atžvilgiu geriau prognozuoja tiriamųjų savižudybės riziką negu tik nevilties lygis. Hipotezė yra tikrinama jaunų vyrų, atliekančių privalomąją karinę tarnybą, imtyje (N = 368). Tyrimo metu nustatyta, kad įvairūs nuostatų savižudybių atžvilgiu aspektai ir nevilties lygis yra reikšmingai susiję su tiriamųjų suicidiškumu. Stipriausiai su suicidiškumu koreliavo savižudybės priimtinumas (r = 0,36, p < 0,01). Taikant hierarchinę daugiamatę regresiją nustatyta, kad nevilties lygis prognozuoja 21,1 proc. suicidiškumo kintamojo variacijos, o nevilties lygis kartu su nuostatomis savižudybės atžvilgiu – 34,2 proc. Gauti rezultatai patvirtino prielaidą, kad nevilties lygio ir nuostatų savižudybių atžvilgiu sąveika vyrų suicidiškumą prognozuoja geriau, negu nevilties lygis atskirai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>