Trijų kartų Lietuvos gyventojų trauminės patirties sąsajos su psichologiniu atsparumu ir optimizmu
Straipsniai
Eglė Mažulytė
Monika Skerytė-Kazlauskienė
Jonas Eimontas
Danutė Gailienė
Neringa Grigutytė
Evaldas Kazlauskas
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3696
PDF

Reikšminiai žodžiai

trauma
potrauminio streso sindromas
psichologinis atsparumas
optimizmas
RS-14
LOT-R
LEC

Kaip cituoti

Mažulytė E., Skerytė-Kazlauskienė M., Eimontas J., Gailienė D., Grigutytė N., & Kazlauskas E. (2014). Trijų kartų Lietuvos gyventojų trauminės patirties sąsajos su psichologiniu atsparumu ir optimizmu. Psichologija, 49, 20-33. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3696

Santrauka

Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad nuo 70 iki 90 % žmonių per savo gyvenimą patiria bent vieną potencialiai traumuojantį įvykį. Potrauminio streso sutrikimas (PTSS) pasireiškia tik nedidelei daliai jų – įvairių tyrimų duomenimis, nuo 1 iki 4,7 %. Tyrimuose ieškoma atsakymų, kas lemia, kad vieni asmenys yra atsparesni traumuojantiems įvykiams nei kiti. Šiame tyrime siekėme atskleisti ryšius tarp potencialiai traumuojančių įvykių patyrimo, psichologinio atsparumo ir optimizmo.
Metodika. Tyrime dalyvavo 300 tiriamųjų. Jie buvo atrinkti taip, kad atspindėtų tris Lietuvos gyventojų kartas (po 100 iš kiekvienos kartos: jauniausios – g. 1983–1995, vidurinės – g. 1960–1972, vyriausios – g. 1940–1953 m.) pagal lytį, išsilavinimą ir gyvenamąją vietą. Tyrime naudojome į lietuvių kalbą išverstas skales: Life Events Checklist (LEC) – gyvenimo įvykių klausimyną, Resilience Scale trumpąją versiją (RS-14) atsparumui matuoti, Revised Life Orientation Test (LOT-R) optimizmui matuoti, Trauma Screening Questionnaire (TSQ) PTSS simptomams įvertinti.
Rezultatai. Statistinė duomenų analizė atskleidė, kad dauguma (94,6 %) tiriamųjų per savo gyvenimą yra patyrę bent vieną potencialiai traumuojantį įvykį. Kliniškai reikšmingų PTSS simptomų paplitimas tyrimo imtyje yra 6,7 %. Tai atitinka kitų tyrimų duomenis. Gautas statistiškai reikšmingas teigiamas ryšys tarp optimizmo ir psichologinio atsparumo bei neigiamas tarp optimizmo ir PTSS simptomų. Tačiau, kitaip nei tikėtasi, psichologinis atsparumas nebuvo statistiškai reikšmingai susijęs su PTSS simptomais.
Optimistinis požiūris į gyvenimą susijęs su potrauminėmis reakcijomis ir psichologiniu atsparumu. Lieka neaišku, koks yra atsparumo kaip bruožo poveikis asmens reakcijoms po trauminio įvykio.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>