Redakcinė kolegija
Religija ir kultūra
Redakcinė kolegija

Vyriausioji redaktorė 
Prof. habil. dr. (hp) RITA ŠERPYTYTĖ
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)

Atsakingoji sekretorė
Doc. dr. DANUTĖ BACEVIČIŪTĖ
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)

Nariai:
Prof. dr. SILVIA BENSO
Ročesterio technologijos institutas, JAV (Filosofija 01 H)

Prof. dr. JUAN JOSÉ PADIAL BENTICUAGA
Malagos universitetas, Ispanija (Filosofija 01 H)

Prof. dr. ANTONIO CALCAGNO
Vakarų Ontarijo universitetas, Kanada (Filosofija 01 H)

Prof. dr. CLAUDIO CIANCIO
Luigi Pareysono filosofinių religinių studijų centras, Turinas, Italija (Filosofija 01 H)

Prof. dr. RICHARD A. COHEN
Buffalo universitetas, SUNY, JAV (Filosofija 01 H, Nekrikščionių religijos H 190)

Prof. dr. GIANLUCA CUOZZO
Turino universitetas, Italija (Filosofija 01 H)

Dr. REGINA LAUKAITYTĖ
Lietuvos istorijos institutas (Istorija 05 H)

Dr. SIGITA MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ
Vilniaus dailės akademija (Menotyra 03 H)

Prof. habil. dr. (hp) GINTAUTAS MAŽEIKIS
Vytautas Magnus University (Philosophy 01 H)

Doc. dr. MINTAUTAS GUTAUSKAS
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)

Prof. dr. TERESA OBOLEVITCH
Krokuvos Popiežiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Lenkija (Filosofija 01 H)

Prof. dr. TERESA OÑATE Y ZUBIA
Nacionalinis nuotolinio mokymo universitetas (UNED), Ispanija (Filosofija 01 H)

Prof. MAURIZIO PAGANO
Luigi Pareysono filosofinių religinių studijų centras, Turinas, Italija (Filosofija 01 H)

Dr. TOJANA RAČIŪNAITĖ
Vilniaus dailės akademija (Menotyra 03 H)

Prof. habil. dr. (hp) TOMAS SODEIKA
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)

Prof. dr. KURT WUCHTERL
Štutgarto universitetas, Vokietija (Filosofija 01 H)