TOMO SODEIKOS NIHILIZMAS
-
Rita Šerpytytė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.2.2785
PDF

Kaip cituoti

Šerpytytė R. (2008) „TOMO SODEIKOS NIHILIZMAS“, Religija ir kultūra, 5(2), p. 8-14. doi: 10.15388/Relig.2008.2.2785.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas vieno iškiliausių ir originaliausių Lietuvos dabarties filosofų – Tomo Sodeikos – mąstymas. Keliamas klausimas, kas sudaro šio filosofo mąstymo ir vietos Lietuvos filosofiniame kraštovaizdyje ypatingumą. Parodoma, kaip tikrovė tampa Tomo Sodeikos tekstų pamatine, gal net vienintele „tema“. Interpretuojant Tomo Sodeikos tekstus, atskleidžiamas jų aptinkamas pamatinis teksto ir tikrovės nebendramatiškumas bei tikrovės nihilistinis pobūdis.
Pagrindiniai žodžiai: Tomas Sodeika, mąstymas, tikrovė, tekstas, nihilizmas.

Rita Šerpytytė. Nihilism of Tomas Sodeika
Rita Šerpytytė

Summary
The article deals with the thinking of the most famous and original Lithuanian philosopher’s – Tomas Sodeika. The question – what does this thinking conclude and which place in the landscape of Lithuanian philosophical thought it take up? – is being analysed. The article demonstrates, that reality “becomes” the main and unique “theme” of Tomas Sodeika textes. By interpreting these textes, the fundamental non-identitness and non-commonality between text (textual level) and reality and it’s nihilistic character as well, as the main insight of Sodeikas’ textes, is being disclosed.
Keywords: Tomas Sodeika, thinking, reality, text, nihilism.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.