EKONOMINIO VEIKIMO PROBLEMIŠKUMAS VERTYBIŠKAI NEUTRALIAME PASAULYJE
Religijotyra
Aušra Maldeikienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.1.2789
PDF

Kaip cituoti

Maldeikienė A. (2008) „EKONOMINIO VEIKIMO PROBLEMIŠKUMAS VERTYBIŠKAI NEUTRALIAME PASAULYJE“, Religija ir kultūra, 5(1), p. 88-97. doi: 10.15388/Relig.2008.1.2789.

Santrauka

Straipsnyje parodoma, kaip racionalaus individo koncepcijos vidinis prieštaringumas ir pozityvios / normatyvinės ekonomikos atskyrimas gimdo fakto / vertybės skirtį, labai giliai įsišaknijusią modernios ekonominės teorijos pamate. Fakto / vertybės ir atitinkamai naudos / prasmės skirtys, užvaldžiusios ekonomikos metodologinį lauką, konkretinamos kaip žmogaus ekonominėje būtyje slypinčios aktyvumo / pasyvumo bei techniškosios ir meditatyviosios egzistencijos išraiškos. Tokiame konceptualiame kontekste keliamas modernaus ekonominio žmogaus veikimo nihilistinis pobūdis.
Pagrindiniai žodžiai: normatyvinė ekonomika, racionalumo teorija, religijos ekonomika.

Religion and The Disjunction of the Facts and Values in economics
Aušra Maldeikienė

Summary
The article an attempt to divulge the origins of the methodological and, in part, theoretical principles of the economics. In highlighting the methodological assumptions of the issue, economic studies expose the notion of distinction between utility and meaning: by disproportionately emphasizing the utility dimension, the plane of meaning is hidden or even eliminated, inevitably incorporating the religious component as well.
Methodological origins of the utility/meaning distinction are encountered in the prevailing concept of economic basis and means, where particular consideration is given to the comprehension of a rational, economic individual, as well as to the distinction between positive and normative economies. This demonstrates how the internal contradiction of a rational individual’s comprehension and the distinction of positive/normative economy give rise to fact-value distinction that is particularly deeply rooted in the very foundation of mainstream economic theory.
The study shows how the utility/meaning and, accordingly, the fact/value distinctions which have occupied the methodological field of economy are manifested as expressions of the active/passive, technical and meditative existence concealed within an individual’s economic being. Within this context there is also an endeavor to substantiate the specific circumstance of so-called Christian economics, when Christian philosophical and theological insights are used in an attempt to furnish solutions to particularly concrete economic problems.
Keywords: Normative economics, theory of rationality, economics of religion

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.