MENAS, SAKRALIZUOTA ERDVĖ IR UTOPIJA
Filosofija ir religija
Richard A. Cohen
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.1.2795
PDF

Kaip cituoti

Cohen R. A. (2008) „MENAS, SAKRALIZUOTA ERDVĖ IR UTOPIJA“, Religija ir kultūra, 5(1), p. 7-23. doi: 10.15388/Relig.2008.1.2795.

Santrauka

Monoteistinės religijos oponuoja erdvę sakralizuojančiai stabmeldystei, taip pat mitologinam pasauliui, kurio dalis visa stabmeldystė yra. Menas, tiek monoteizme, tiek mitologijose, yra neutralus šios opozicijos atžvilgiu. Judaizmo pavyzdys pasitelkiamas parodyti, kaip dvi „sakralizuotos erdvės“ – antikinė šventykla Jezuralėje ir vedybinis guolis namuose – reprezentuoja ne vietos sakralizavimą, o etiškumo sustiprinimo būdu įvykdytą vietos pakeitimą ekstrateritoriniu u-topos.
Pagrindiniai žodžiai: Levinas, menas, sakralumas, judaizmas, seksualumas, utopia.

“ART, SACRED SPACE AND UTOPIA”
Richard A. Cohen

Summary
Monotheist religions oppose the idolatry which makes space sacred and the mythological world upon which all idolatry depends. Art, used by monotheisms and mythologies, is neutral in this opposition. The example of Judaism is invoked to show how two apparently “sacred spaces,” the ancient Temple in Jerusalem and the conjugal bed of the home, represent not sacralizations of places but displacements through the intensification of an ethical extra-territorial u-topos.
Keywords: Levinas, Art, sacred, Judaism, sexuality, utopia.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.