Apie nereprezentacinio kino galimybę. Nuo André Bazino iki Gilles’io Deleuze’o
Straipsniai
Lukas Brašiškis
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2012.0.838
PDF

Reikšminiai žodžiai

nereprezentacinis kinas
realizmas
pasakojimas
montažas
acentriška realybė
spekuliatyvusis posūkis

Kaip cituoti

Brašiškis L. (2012) „Apie nereprezentacinio kino galimybę. Nuo André Bazino iki Gilles’io Deleuze’o“, Religija ir kultūra, 110, p. 7-15. doi: 10.15388/Relig.2012.0.838.

Santrauka

Remiantis prancūzų kino kritiko ir teoretiko André Bazino pateiktomis ontologinėmis kino teorijos tezėmis bei Gilles’io Deleuze’o knygos Kinas 1: Vaizdinys-judėjimas ketvirtajame skyriuje išplėtotais Henri Bergsono filosofijos argumentais, straipsnyje svarstomos žmogiškajai percepcijai būdingų redukcinių tendencijų nedubliuojančio kino galimybės. Klasikinio kino realizmo samprata yra palyginama su nereprezentacinio kino idėja, akcentuojant Bazino aprašomą iš dalies žmogišką, iš dalies technologinę kino prigimtį, kaip sąlygą galimybei priartėti prie Bergsono aprašytos acentriškos realybės. Vietoje straipsnio išvadų Bazino pasiūlytos kino neantropocentriškumo potencijos apmąstymas yra aktualizuojamas šiandieninėje filosofijoje pastebimo spekuliatyviojo posūkio fone.
Pagrindiniai žodžiai: nereprezentacinis kinas, realizmas, pasakojimas, montažas, acentriška realybė, spekuliatyvusis posūkis.

ON THE POSSIBILITY OF NON-REPRESENTIONAL CINEMA. FROM ANDRÉ BAZIN TO GILLES DELEUZE
Lukas Brašiškis

Summary
Referring to the ontological arguments shown in the theory of the French film critic and theorist André Bazin and the arguments elaborated by Gilles Deleuze in the fourth chapter of his book Cinema 1: Movement-Image, the possibility of the cinema that does not duplicate the reductive tendencies of the intentional human consciousness is discussed in this article. The classical understanding of the notion of cinematic realism is compared with the idea of non-representational cinema, accentuating the partially technological and partially subjective nature of film, which was described by Bazin, and its way to put the film viewer closer to the perception of the Bergsonian acentric reality. Instead of giving a clear conclusion, the Bazinian idea of the non-anthropocentric cinema is actualized in the light of the speculative turn in today’s philosophy.
Keywords: nonrepresentational cinema, realism, narrative, montage, acentric reality, speculative turn.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.