Porównanie sytuacji socjolingwistycznej uczniówszkół polskich z Mościsk, Gródka (Ukraina) oraz Solecznik (Litwa)
Статьи
Kinga Geben
Maria Zielińska
Publikuota 2017-04-13
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10647
PDF

Reikšminiai žodžiai

narodowość
prestiż językowy
Litwa
Ukraina
prestiż języko­wy
świadomość językowa

Kaip cituoti

Geben K. ir Zielińska M. (2017) „Porównanie sytuacji socjolingwistycznej uczniówszkół polskich z Mościsk, Gródka (Ukraina) oraz Solecznik (Litwa)“, Slavistica Vilnensis, 610, p. 131-142. doi: 10.15388/SlavViln.2016.61.10647.

Santrauka

Celem artykułu jest analiza sytuacji socjolingwistycznej uczniów ze szkół pol­skich w Mościskach, Gródku (Ukraina) oraz Solecznikach (Litwa). Porównania da­nych socjolingwistycznych młodzieży pobierającej naukę w języku polskim na Litwie i na Ukrainie dokonano na podstawie materiału ankietowego zebranego przez autorki w maju 2015 roku. W Solecznikach i w Gródku zebrano po 40 ankiet wypełnionych przez uczniów 7–8 klasy (14–15 lat), w Mościskach zaś 62 ankiety zostały wypeł­nione przez uczniów 9–11 klasy (15–17 lat). Analizą objęto odpowiedzi na pytania dotyczące narodowości i pochodzenia badanych, języka ojczystego, prestiżu języko­wego, użycia oraz znajomości języków. Na podstawie porównania danych wysunięto hipotezę badawczą, że sytuacja socjolingwistyczna młodzieży, uczącej się w szkołach polskich w różnych państwach i uczestniczącej w różnych kontaktach językowych, jest podobna.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.