Slavistica Vilnensis

Slavistica Vilnensis

ISSN 2351-6895 | eISSN 2424-6115

Žurnalo tematika. Paleoslavistika, slavų ir baltų kalbų santykiai, LDK kalbų ir raštijos istorija, slavų raštijos istorija ir slavų kalbų istorinė gramatika, lyginamoji, tipologinė ir kontrastyvinė (gretinamoji) slavų kalbų gramatika, slavų dialektologija, etnolingvistika ir folkloras, sinchroniniai dabartinių slavų kalbų tyrimai, slavų kalbotyros istoriografija; slavų kultūros tyrimai; vertimas, lingvodidaktika ir kt. Taip pat žurnale skelbiamos mokslinės slavistų diskusijos, naujausių slavistikos veikalų recenzijos, informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius, personalijos ir bibliografijos.

Publikavimo dažnumas. Deimantinės atvirosios prieigos žurnalas leidžiamas du kartus per metus.

Kalbos. Žurnale skelbiami straipsniai lietuvių, visų slavų, anglų, vokiečių kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. BASE, CEEOL, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), EBSCO (Humanities International Index), EZB, Google Scholar (h5-index 4, g5-index 5), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCs, Linguistic Bibliography Online, Lituanistika, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, QOAM, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo, Scopus, WordCat, ZDB (Zeitschriften Datenbank)

0.2
2022CiteScore
 
 
24th percentile
Powered by  Scopus

Scimago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Tarptautinis žurnalas Slavistica Vilnensis yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto periodinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys, įsteigtas 1958 m. Iki 1997 m. buvo leidžiamas pavadinimu Kalbotyra (2), nuo 1997 m. iki 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis. Žurnalą rengia VU Slavistikos katedra ir Polonistikos centras, leidžia VU leidykla. Nuo 2009 m. visos žurnalo publikacijos prieinamos elektroniniu būdu.

Žurnalą Slavistica Vilnensis redaktorių kolegijos nariai yra autoritetingi slavistai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, Kanados, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Ukrainos mokslo įstaigų. Slavistica Vilnensis mokslo darbų leidinyje publikuojami straipsniai tiek žinomų, tiek jaunų mokslininkų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių, taip pat iš JAV.

Rėmėjai. 2016–2019 m. leidyba finansuota Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA