Lukácsas apie nekritišką teoriją
Socialinė teorija
A. Salem
School of Social Sciences Leeds Beckett University City Campus, Leeds, LS1 3HE, UK
Publikuota 2017-08-17
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2016.2.10814
PDF

Reikšminiai žodžiai

kritinė teorija
kultūrinė kritika
marksistinė filosofija
socialinė teorija

Kaip cituoti

Salem A. (2017) „Lukácsas apie nekritišką teoriją“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 39(2), p. 5-17. doi: 10.15388/SocMintVei.2016.2.10814.

Santrauka

Buržuazinės teorijos kritika, kurią galima rasti marksisto filosofo Georgo Lukácso darbuose, grindžiama argumentu, kad kapitalistinėje visuomenėje niekas neišvengia visa apimančio sudaiktinimo efekto. Dėl to pirmiausia kalta intelektualinė veikla. Jei filosofinės ir mokslinės teorijos nesugeba pamatyti ir įvertinti socialinių savo prielaidų ištakų, jos kuria istoriškai transcendentines konstrukcijas, imperatyviai nusakančias ir stiprinančias visuomeninių santykių suprekinimą visose esminėse buržuazinės visuomenės sferose – ekonominėje, politinėje, socialinėje ir kultūrinėje. Šiame straipsnyje siekiama detaliau aptarti šias sąsajas ir parodyti, kaip skirtingais laikotarpiais jos paveikė teorinę mintį – Dekarto ir Kanto pažiūras, pozityvistinį mokslą ir pačią marksistinę teoriją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.