Potestas quaerens auctoritatem. Politinė teologija tarp hierateumos ir strateumos
Metodologija ir epistemologija
Raimondas Kazlauskas
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2018-10-15
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2017.2.11721
PDF

Reikšminiai žodžiai

authority, dominance, power, legitimation, political theology, Carl Schmitt, Eric Voegelin autoritetas, galia, viešpatavimas, legitimacija, politinė teologija, Carlas Schmittas, Ericas Voegelinas

Kaip cituoti

Kazlauskas, R. (tran.) (2018) “Potestas quaerens auctoritatem. Politinė teologija tarp hierateumos ir strateumos”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 41(2), pp. 5–64. doi:10.15388/SocMintVei.2017.2.11721.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje aptariama politiškumo samprata, taip pat galios ir autoriteto santykis. Pagrindiniais atramos taškais pasirinktos dviejų autorių – Carlo Schmitto ir Erico Voegelino – teorijos. Svarstomos autoriteto ir galios sąveikos problemos, taip pat politiškumo fenomeno genezė. Mėginama įrodyti, kad galios fenomenas atsiranda geležies amžiuje, suirus Rytų pasaulio viešpatijoms. Galios viršenybės principo iškėlimas tampa problema, kai iš politinio gyvenimo mėginama pašalinti viešpatystės tradicijas primenantį ir hierarchijos reikalaujantį autoritetą.

PDF