T. 44 Nr. 1 (2019): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 44 Nr. 1 (2019)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
1-6
PDF

Straipsniai

Raimondas Kazlauskas
Politiškumo genealogija. Herojų amžius ir jaunimo maištas
Santraukos peržiūros 734 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Alvydas Noreika
Vytautas Kavolis: liberalizmas ir metafizika
Santraukos peržiūros 813 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Vylius Leonavičius | Eglė Ozolinčiūtė
Sovietinio žemės ūkio transformacija
Santraukos peržiūros 1444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Laura Daukšaitė
Tapsmas suaugusiuoju: išėjimas iš tėvų namų paskutinėje sovietmečio ir pirmojoje posovietinėje kartose
Santraukos peržiūros 741 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Darius Liutikas
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai: sociologinė analizė
Santraukos peržiūros 805 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
178-180
PDF