T. 44 Nr. 1 (2019): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 44 Nr. 1 (2019)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
1-6
PDF

Straipsniai

Raimondas Kazlauskas
Politiškumo genealogija. Herojų amžius ir jaunimo maištas
Santraukos peržiūros 967 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 674 | Straipsnio (HTML) peržiūros 247
Alvydas Noreika
Vytautas Kavolis: liberalizmas ir metafizika
Santraukos peržiūros 1010 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Vylius Leonavičius | Eglė Ozolinčiūtė
Sovietinio žemės ūkio transformacija
Santraukos peržiūros 1677 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180 | Straipsnio (HTML) peržiūros 310
Laura Daukšaitė
Tapsmas suaugusiuoju: išėjimas iš tėvų namų paskutinėje sovietmečio ir pirmojoje posovietinėje kartose
Santraukos peržiūros 994 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Darius Liutikas
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai: sociologinė analizė
Santraukos peržiūros 1018 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 574 | Straipsnio (HTML) peržiūros 181

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
178-180
PDF