T. 44 Nr. 1 (219): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 44 Nr. 1 (219)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
1-6
PDF

Straipsniai

Raimondas Kazlauskas
Politiškumo genealogija. Herojų amžius ir jaunimo maištas
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Alvydas Noreika
Vytautas Kavolis: liberalizmas ir metafizika
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13 | Straipsnio (HTML) peržiūros 2
Vylius Leonavičius | Eglė Ozolinčiūtė
Sovietinio žemės ūkio transformacija
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
Laura Daukšaitė
Tapsmas suaugusiuoju: išėjimas iš tėvų namų paskutinėje sovietmečio ir pirmojoje posovietinėje kartose
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Darius Liutikas
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai: sociologinė analizė
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
178-180
PDF