Žmogaus teisės Lietuvoje: Lietuvos gyventojų lygybės ir diskriminacijos suvokimas Europos kontekste
-
Alina Žvinklienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.1.1844
PDF

Kaip cituoti

Žvinklienė A. (2013) „Žmogaus teisės Lietuvoje: Lietuvos gyventojų lygybės ir diskriminacijos suvokimas Europos kontekste“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 32(1), p. 176-192. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.1.1844.

Santrauka

Santrauka. Lygybė – vienas esminių demokratijos principų. Atskleidus tam tikros šalies gyventojų lygybės suvokimą galima svarstyti ir demokratizacijos raidą šalyje. Straipsnyje, remiantis tarptautinių kiekybinių tyrimų duomenimis, nagrinėjamas dabartinis Lietuvos gyventojų lygybės ir jos pažeidimo – diskriminacijos – suvokimas bei pažeistų teisių atkūrimo galimybės. Teigiama, kad lygybės ir diskriminacijos suvokimui turi įtakos valstybinės lygybės politikos tęstinumas ir jos aktualinimas žiniasklaidoje, pasitikėjimas institucijų galimybėmis daryti įtaką individualiems ketinimams atkurti pažeistas teises.

Reikšminiai žodžiai: žmogaus teisės, lygybė, diskriminacija, moterys, institucijos.

Key words: human rights, equality, discrimination, women, institutions.

ABSTRACT 

Human Rights in Lithuania: the Perception of Equality and Discrimination among Lithuanians in European context
Any concept of democracy emphasizes the equality of all citizens in their right to participate in public life. Nowadays, Human rights are an indicator of implementation of the principle of equality in public life. The state recognizing Human rights disclaims inequality and in that case violation of equal Human rights and opportunities, i.e. discrimination is illicit. Detection of public perception of equality and discrimination and opportunities to restore the violated rights as well gives possibility to discuss the process of democracy in a state. In the article the presented research deals with a legal and institutional context of Human rights protection in Lithuania, a state of art in the national Human rights research from sociological point of a view and the resent quantitative comparative data of EU‘s „Eurobarometer“.

Pastaba. Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą Demokratizacijos procesų Lietuvoje reprezentacijos individualioje sąmonėje. Projekto numeris LMT SIN-03-2012. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.