Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? „Importuotų“ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos
-
Alina Žvinklienė
Publikuota 2004-12-28
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5967
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių kalba
sąvokos
lytis ir socialinė lytis

Kaip cituoti

Žvinklienė A. (2004) „Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? ,Importuotų‘ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 140, p. 120-128. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.2.5967.

Santrauka

Straipsnio tikslas – bandymas paraginti socialinių mokslų atstoves(-us) vartoti naujas mokslines sąvokas taip, kad būtų ir išlaikyta pagarba savo mokslo dalykui bei lietuvių kalbai, ir nenusižengta sveikai logikai. Šiuolaikinių socialinių mokslų žodyne sąvokos lytis ir gender skiriamos. Tačiau dauguma Lietuvos autorių iki šiol griežtai laikosi lyties sąvokos ir dėl to atsiranda (geriausiu atveju) teksto neaiškumų ar dviprasmybių. Lyčių – lyties sąvokos vartojimas (vietoj gender) sociologinės ir/arba politinės pakraipos tyrimuose greičiau atspindi patriarchalinio diskurso galią (Michelio Foucault samprata) negu paprastą atsainų požiūrį į tos sąvokos esmę. O kadangi feministinė teorija ir gender koncepcija neturi autentiškos istorijos Lietuvos socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, tai, kalbant apie moterų ir vyrų santykius socialiniame kontekste, tikslingiau vartoti gender.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.