Atvirumas imigracijai: Lietuvos atvejis tarptautinėje perspektyvoje
-
Audronė Telešienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.1.1847
PDF

Kaip cituoti

Telešienė A. (2013) „Atvirumas imigracijai: Lietuvos atvejis tarptautinėje perspektyvoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 32(1), p. 122-1350. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.1.1847.

Santrauka

Santrauka. Depopuliacijos ir senėjančios visuomenės iššūkiai Lietuvoje aktualizuoja tiek natūralios gyventojų kaitos tiek migracijos srautų tyrimus. Prognozuojama, jog per kelis artimiausius dešimtmečius Lietuvoje natūralus gyventojų prieaugis išliks neigiamas, tačiau migracijos saldo taps teigiamu. Imigracijos tematika Lietuvoje tyrinėta mažai. Šiame straipsnyje analizuojamas Lietuvos gyventojų atvirumas imigracijai, remiamasi Europos socialinio tyrimo 2010/2011 m. duomenimis. Lietuvos gyventojams būdingas gana didelis atvirumas potencialiai kitos rasės ar etninės grupės individų imigracijai ir šis atvirumas yra vienas didžiausių tarp tyrime dalyvavusių 27-erių Europos šalių. Atvirumas imigracijai reikšmingai susijęs su imigrantų keliamų ekonominių ir kultūrinių grėsmių suvokimu. Jei imigrantų keliamos ekonominės ar kultūrinės grėsmės suvokimas nėra išreikštas, patikimai galima spėti, jog respondentas yra atviras imigracijai.

Pagrindiniai žodžiai: imigracija, atvirumas imigracijai, Europos socialinis tyrimas, grupių konflikto teorija.

Key words: immigration, openness to immigration, European Social Survey, group conflict theory.

Abstract

Openness to immigration: a case of Lithuania in an international perspective

Using the European Social Survey 5th round data (2010/2011) author analyzes openness to immigration. The focus is on the case of Lithuania. Lithuania is exceptional as it has very low but growing rates of immigration. The first question addressed in the paper is the level of Lithuanian population‘s openness to immigration. The openness to immigration of different race and ethnicity than the majority of country’s population was measured. The results show high rates of radical (“allow many immigrants”) and moderate (“allow some”) openness to immigration. Lithuanian population’s openness to immigration is one of the highest in the group of countries that participated in ESS 5th round. The second question asks if perception of threats posed by immigrants can be used as predictor. Logistic regression results show that perception of economic and cultural threats posed by immigrants is a reliable predictor of openness to immigration – low perception of threats leads to openness to immigration.

Pastaba. Straipsnis parengtas pagal KTU Politikos ir viešojo administravimo instituto įgyvendinamą projektą „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena“ finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-022/2012).

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.