Klimato kaita: socialinio rizikos suvokimo ir žiniasklaidos diskurso Lietuvoje konfigūracijos
-
Aistė Balžekienė
Audronė Telešienė
Leonardas Rinkevičius
Publikuota 2008-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6055
PDF

Reikšminiai žodžiai

klimato kaita
socialinis rizikos suvokimas
žiniasklaidos diskursas

Kaip cituoti

Balžekienė A., Telešienė A. ir Rinkevičius L. (2008) „Klimato kaita: socialinio rizikos suvokimo ir žiniasklaidos diskurso Lietuvoje konfigūracijos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 220, p. 5-19. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.2.6055.

Santrauka

Straipsnyje siekiama atskleisti klimato kaitos – kaip nūdienio aktualaus globalaus socialinio ir politinio klausimo – suvokimą Lietuvos visuomenėje pastaraisiais metais. Tyrimu siekiama atsakyti į klausimus: kokios Lietuvos gyventojų nuostatos, požiūriai į klimato kaitą, jos priežastis bei sprendimo galimybes; koks diskursas artikuliuojamas Lietuvos žiniasklaidoje klimato kaitos tematika; kaip žiniasklaidos diskursas siejasi su Lietuvos gyventojų viešąja nuomone. Sociologinė pastarųjų klausimų analizė nagrinėjama rizikos ir aplinkosaugos sociologijos teorijų kontekste, interpretacijas pagrindžiant visuomenės nuomonės apklausos, atliktos VMSF remiamo projekto RINOVA 2008 m. duomenimis ir analogiško laikotarpio žiniasklaidos turinio monitoringo tyrimų rezultatais. Straipsnio išvadose konstatuojama, kad nors pasauliniame kontekste klimato kaitos klausimai yra socialinio ir politinio diskurso centre, Lietuvoje globalias rizikas užgožia vietos problemos, o klimato kaitos klausimai, ypač žiniasklaidoje, neretai paliekami paraštėse.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.