Migraciją patiriančių šeimų sociologinio tyrimo metmenys
-
Irena Juozeliūnienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2013.1.1849
PDF

Kaip cituoti

Juozeliūnienė I. (2013) „Migraciją patiriančių šeimų sociologinio tyrimo metmenys“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 32(1), p. 53-88. doi: 10.15388/SocMintVei.2013.1.1849.

Santrauka

Santrauka. Straipsnio tikslas – pristatyti migraciją patiriančių šeimų sociologinio tyrimo metmenis. Autorė parodo, kad šeimų daugiadimensinė analizė šeimos ir giminės resursų, atminties diskursų, šeimos darybos ir demonstravimo praktikų bei sunkumų įveikos mechanizmų požiūriu, reikalauja mišrių metodų tyrimo. Aptariamas paradigmos ir konceptualaus tyrimo modelio pasirinkimas, pristatomi metodologiniai sprendimai, analizuojama, kaip derinimas tampa svarbia metodologine tyrimo ašimi. Straipsnio autorė atskleidžia pragmatinės koncepcijos taikymo galimybes ir išryškina teorijų, metodų bei duomenų derinimą. Sociologiniame tyrime simbolinis interakcionizmas laikomas tyrimo pagrindine teorine perspektyva, o Reubeno Hillo šeiminių pokyčių modelis tampa konceptualia ašimi. Straipsnyje aptariami metodologiniai sprendimai, kurių tikslas – atskleisti šeiminių pokyčių į-teorinimą, pasitelkiant simbolinio interakcionizmo koncepcijų, solidarumo teorinio konstrukto, socialinius tinklus ir šeimines praktikas analizuojančių koncepcijų idėjas. Pristatoma darbinė šeimos samprata ir šeimos tyrimo analitinis modelis bei numatomos šeimos ir valstybės sąryšio tyrimo gairės.

Pagrindiniai žodžiai: šeima, migracija, solidarumas, socialiniai tinklai, įveika.

Key words: family, migration, solidarity, social networks, coping.

ABSTRACT

SOCIOLOGICAL RESEARCH DESIGN OF FAMILIES UNDER MIGRATION
The aim of the article is introduce the research design of families affected by migration. The author argues that multidimensional family study from the perspective of family and kin resources, memory discourses, family doing and displaying practices, as well as coping with hardships requires mixed methods research. Research paradigm and theoretical model are discussed, methodological decisions are introduced, it is explained that triangulation is treated as one of the leading methodological decisions of the research design. The author discloses the possibilities of pragmatic approach and discusses triangulation of theories, methods, as well as data. Symbolic interactionism constitutes the main theoretical perspective of the research study, while Reuben Hill’s family change model is treated as conceptual axis of research. The aim of methodological solutions discussed in the article is to theorize family change by means of ideas of symbolic interactionism, theoretical construct of solidarity, personal networks and conceptions of family practices. The working concept of family and analytical model of family research, as well as the guidelines of family-state relations are delineated.

Pastaba: straipsnis parengtas, 2012.07– 2014.12 vykdant LMT remiamą projektą „Emigracija ir šei­ma: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai“ (EMFam) (sutarties Nr. VAT-39/2012/LSS-250000-643). Migracijos paliestų šeimų tyrimą atlieka VU Sociologijos katedros mokslininkai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>