Šeimos žemėlapio metodas
-
Irena Juozeliūnienė
Laura Kanapienė
Publikuota 2011-12-11
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2011.2.6127
PDF

Reikšminiai žodžiai

kokybiniai tyrimai
interviu
vizualizacija
trianguliacija
šeima

Kaip cituoti

Juozeliūnienė I. ir Kanapienė L. (2011) „Šeimos žemėlapio metodas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 29(2), p. 35-54. doi: 10.15388/SocMintVei.2011.2.6127.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas analitinis autorių požiūris į psichologijos/sociologijos sandūroje sukurtą Šeimos žemėlapio metodą; nurodoma jo vieta kokybinių socialinių tyrimų metodologijoje; aptariamos metodo ištakos bei duomenų rinkimo procedūros. Parodoma, kad taikant Šeimos žemėlapio metodą vadovaujamasi simbolinio interakcionizmo įkūnytais metodologiniais principais, duomenų rinkimo ir interpretavimo procedūrose pasitelkiama atvira šeimos samprata bei diadine šeimų tyrimo samprata. Duomenų rinkimas apima tris pakopas: šeimos narių sąrašą, žemėlapį bei giluminį interviu. Šeimos žemėlapio metodas metodologinio požiūrio ir tripakopės struktūros dėka kokybinių tyrimų gausoje išsiskiria keliais ypatumais: tiriamojo apibūdinimų vizualizacija, trianguliacija, verbalinės ir neverbalinės informacijos derinimu, tiriamojo įveiklinimu. Pateikiami empirinių tyrimų pavyzdžiai liudija apie metodo galimybes, atliepiančias šiuolaikinį žinojimą ir integruojančias inovacines sociologinio tyrimo strategijas. Aptariami metodo keliami specifiniai reikalavimai tyrėjui bei tyrimo etikai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai