Sionistinio judėjimo tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940)
-
Eglė Bendikaitė
Publikuota 2001-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5898
PDF

Reikšminiai žodžiai

sionizmas
sionistinis judėjimas
tarpukario Lietuva

Kaip cituoti

Bendikaitė E. (2001) „Sionistinio judėjimo tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 68-77. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5898.

Santrauka

Beveik penkiasdešimt metų lietuviškoje istoriografijoje vyravo diametraliai priešinga sionizmo samprata lyginant su vyravusia Vakarų pasaulyje. Informacijos trūkumas iškraipė sionizmo istoriją Lietuvoje: sumenkinamas jo vaidmuo žydų socialiniame, politiniame gyvenime arba, atvirkščiai, pabrėžiama, kad jau savo gyvenimo būdo, tradicinio išauklėjimo požiūriu Lietuvos žydai buvo natūralūs sionizmo šalininkai. Šio straipsnio tikslas - atskleisti esmines sionistinio judėjimo tendencijas Nepriklausomos Lietuvos Respublikoje (1918-1940). Straipsnyje yra tyrinėjama: kokios sionistinės organizacijos veikė tarpukario Lietuvoje, kokie buvo pagrindiniai jų tikslai bei veiklos bruožai, kokie veiksniai lėmė sionizmo įsitvirtinimą ir neginčytiną įtaką Lietuvos žydų bendruomenei.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.