T. 8 Nr. 3-4 (2001): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 8 Nr. 3-4 (2001)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2001-04-06

-

Liutauras Kraniauskas
Lietuvos sociologijos istorijos bruožai (II)
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
5-23
PDF
Aldis Gedutis
Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 506
22-43
PDF
Inga Sidrys
Niklaso Luhmanno autopoezės teorijos pritaikymas teisės sistemai
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 431
44-55
PDF
Arūnas Acus
Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai)
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 656
56-67
PDF
Eglė Bendikaitė
Sionistinio judėjimo tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940)
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 493
68-77
PDF
Bernaras Ivanovas
Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
78-85
PDF
Antanas Katalynas
Estetinės savybės ir skonio sprendiniai
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455
86-90
PDF
Frank N. Sibley
Estetinės sąvokos
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 625
91-109
PDF