T. 8 Nr. 3-4 (2001): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 8 Nr. 3-4 (2001)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2001-04-06

-

Liutauras Kraniauskas
Lietuvos sociologijos istorijos bruožai (II)
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 457
5-23
PDF
Aldis Gedutis
Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 560
22-43
PDF
Inga Sidrys
Niklaso Luhmanno autopoezės teorijos pritaikymas teisės sistemai
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 511
44-55
PDF
Arūnas Acus
Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai)
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1041
56-67
PDF
Eglė Bendikaitė
Sionistinio judėjimo tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940)
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 614
68-77
PDF
Bernaras Ivanovas
Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
78-85
PDF
Antanas Katalynas
Estetinės savybės ir skonio sprendiniai
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 569
86-90
PDF
Frank N. Sibley
Estetinės sąvokos
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 770
91-109
PDF