Estetinės savybės ir skonio sprendiniai
-
Antanas Katalynas
Publikuota 2001-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5900
PDF

Reikšminiai žodžiai

Frankas Sibley
estetika
estetinė savybė
skonio sprendimas

Kaip cituoti

Katalynas A. (2001) „Estetinės savybės ir skonio sprendiniai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 86-90. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5900.

Santrauka

Tai įvadinis straipsnis žurnale publikuojamam F.Sibley’o darbui “Estetinės sąvokos”. Straipsnyje kalbama apie estetiškumo problemą ją aiškinančių teorinių krypčių bei jų konfrontacijų požiūriu, šiame teoriniame kontekste analizuojami F.Sibley’o koncepcijos, plėtojamos įvairiuose jo darbuose, ypatumai. Pagrindinė F.Sibley’o svarstoma problema - estetinių savybių specifiškumas. Ji šiame įvadiniame straipsnyje analizuojama svarbiausių F.Sibley’o koncepcijos sąvokų (estetinio skonio, estetinių terminų, estetinių sąvokų, estetinės deskripcijos, estetinių sprendinių) bei jų loginių ryšių sistemoje. Estetines savybes ir estetinius sprendinius F.Sibley’s aiškina kaip tokius, kurių būtina sąlyga yra estetinis skonis, - tai jų esminis skirtingumas nuo neestetinių savybių ir neestetinių sprendinių. Estetinių savybių ryšį su neestetinėmis savybėmis autorius supranta ir pozityviai, ir negatyviai. Estetinės savybės priklauso nuo neestetinių savybių (savo egzistavimo ir kokybės požiūriu), tačiau nėra jokių bendrų tokio priklausomumo sąlygų ir dėsnių. F.Sibley’o apibendrinamasis šios problemos sprendimo akcentas yra toks: estetinės savybės yra susijusios su neestetinėmis realiais ryšiais, bet nesusijusios loginiais ryšiais. Straipsnyje parodoma, kaip (šitos problemos požiūriu) F.Sibley’o teorinė pozicija plėtojama priešinga negu objektyvistinių teorijų kryptim. Netiesioginė (neformuluojama) priešprieša objektyvizmui išryškinama kaip apimanti ir kitas problemas - skirtingas subjekto (jo skonio) ryšio su estetinių savybių specifiškumu, estetinių savybių realumo, estetinių sprendinių grindimo sampratas. F.Sibley’o teorinė sistema savitai kuriama reliacionistinės estetiškumo sampratos pagrindais.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.