Socializacijos modeliai lietuvių biografijose: lyties ir laiko aspektas
-
Sigita Kraniauskienė
Publikuota 2002-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2002.1.5907
PDF

Reikšminiai žodžiai

biografja
gyvenimo istorija
biografinis metodas
lytis
socializacija
identifikacija

Kaip cituoti

Kraniauskienė S. (2002) „Socializacijos modeliai lietuvių biografijose: lyties ir laiko aspektas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 90, p. 66-74. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.1.5907.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami lyties socializacijos modeliai, lyties identifikacija skirtingų brandos tarpsnių ir laikotarpių kontekste. Analizė atliekama biografinės metodologijos rėmuose, remiantis biografijų konkurso-tyrimo „Mano gyvenimo istorija “ duomenimis. Lyties pagrindu struktūruotos socialinės veiklos šablonai, kaip lyties identitetas, socializacijos metu instituciškai perduodami individams. Šiam identitetui būdinga savita ideologija bei veiklos ir tarpasmeninės sąveikos strategijos. Pati biografija yra šios sąveikos istorija. Socializacija skleidžiasi kaip nuolatinis sąveikos procesas tarp autoriaus bei jo aplinkos. Jo metu formuojasi asmens tapatybė. Visi sociumo atstovai yra įtraukti į socializacijos procesą, kur priklausomai nuo jų amžiaus, o iš dalies ir nuo laikotarpio, jie skirtingu laipsniu yra šio proceso objektai ir/ar subjektai. Čia laikas nubrėžia ribą tarp tradicinės/moderniosios pasaulėžiūros ir lemia autoriaus savivokos lygį.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.