Identiteto tyrimo metmenys: kartų identiteto paieška XX a. lietuvių autobiografijose
-
Sigita Kraniauskienė
Publikuota 2004-12-28
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5961
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis identitetas
kartų identitetas
autobiografinė naracija

Kaip cituoti

Kraniauskienė S. (2004) „Identiteto tyrimo metmenys: kartų identiteto paieška XX a. lietuvių autobiografijose“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 140, p. 40-52. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.2.5961.

Santrauka

Sociologams empiriškai nagrinėjant socialinį identitetą, kyla klausimas, ar mokslininkų įgyvendinama socialinė kategorizacija, konkrečiam socialiniam dariniui priskirianti skiriamuosius socialinius požymius, kaip šio darinio identiteto pagrindą, suteikia teisę kalbėti apie tokio identiteto egzistavimą? Į šį klausimą ieškoma atsakymo, pasitelkiant kokybinį generacijų (kohortinių kartų) identiteto – XX a. Lietuvoje – tyrimą. Straipsnyje aptariama bendroji identiteto sąvokos samprata ir jos sąsajos su autobiografiniu pasakojimu, apibrėžiamos kolektyvinio ir individualiojo identiteto sąvokos, teoriškai įvardijamas socialinio identiteto konstravimo procesas socialinės grupės ir socialinės kategorijos atvejais, analizuojamas nominalusis ir realusis identiteto matmenys.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.