Susidvejinusios sąmonės fenomenas XX a. pradžios lietuvių avangardistinėje poezijoje
-
Saulius Keturakis
Publikuota 2003-07-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.1.5931
PDF

Reikšminiai žodžiai

avargardinė poezija
avangardistai
susidvejinusi sąmonė

Kaip cituoti

Keturakis S. (2003) „Susidvejinusios sąmonės fenomenas XX a. pradžios lietuvių avangardistinėje poezijoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 110, p. 83-92. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.1.5931.

Santrauka

Straipsnio tikslas – remiantis XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuvių avangardistų poetiniais tekstais bei manifestais papildyti lietuviškojo avangardizmo epistemą, tiksliau apibrėžti lietuviškojo avangardizmo santykio su sociumu ypatybes bei avangardistinės raiškos stilistiką, vienokią meno plotmėje, kitokią – derinant kuriamus tekstus prie sociumo. Interpretacija išryškina savitą XX a. pradžios Lietuvos kultūros atnaujintojų avangardizmu laikyseną, asmenybės skilimą į menininką ir pilietį bei šio skilimo projekciją estetikos plotmėje. Priešingai nei Vakarų Europos ar Rusijos avangardistai, Lietuvos „naujojo meno“ kūrėjai atskyrė estetinės ir socialinės veiklos sritis. Pirmojoje eksperimentavę be jokių apribojimų, antrojoje elgėsi orientuodamiesi į XX a. pirmųjų dešimtmečių sąmoningo Lietuvos piliečio elgsenos modelius.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.