Vyriškų vaidmenų ypatumai dabarties Lietuvoje
-
Lilija Kublickienė
Publikuota 2003-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.2.5939
PDF

Reikšminiai žodžiai

lytis
vyriškumas
vaidmuo

Kaip cituoti

Kublickienė L. (2003) „Vyriškų vaidmenų ypatumai dabarties Lietuvoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 120, p. 77-86. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.2.5939.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama lyčių sociologijos problematika. Pagrindinis dėmesys skiriamas vyrų studijų svarbai, kadangi maskulininiai lyčių (gender) problemų aspektai svarstomi žymiai rečiau, palyginti su moterų problemų nagrinėjimu. Skiriamos pagrindinės konceptualinės vyrų problemų tyrinėjimo kryptys, aptinkamos socialinių mokslų literatūroje. Pabrėžiama, kad pastaruoju metu labiau paplitę moksliniai vyrų tyrinėjimai, vengiantys vienpusiško ideologinio traktavimo ir apimantys tiek pačių vyrų sukeltas, tiek jų išgyvenamas problemas. Nurodoma, jog sistemiškų vyrų studijų, ypač Lietuvoje, nėra daug ir jų poreikis tebėra aktualus. Pristatomi Lietuvoje atlikto empirinio tyrimo rezultatai, kurie leidžia nusakyti dabartiniu laikotarpiu dominuojančius vyriškumo apibrėžimo kriterijus. Kita vertus, bandoma atskleisti ir tuos apribojimus, su kuriais susiduria vyrai, siekdami atitikti jiems priskiriamus stereotipinius vaidmenis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.