Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas
-
Lilija Kublickienė
Publikuota 2004-12-28
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5963
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūra
kultūriniai poreikiai
kultūros institucijos

Kaip cituoti

Kublickienė L. (2004) „Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 140, p. 64-71. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.2.5963.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama kultūros sociologijos problematika. Aptariamos galimos metodologinės kultūros tyrimų prielaidos bei aktualios sociologinių kultūros tyrimų kryptys. Pabrėžiama gyventojų kultūrinių poreikių tyrinėjimo svarba bei praktinis pritaikymas. Straipsnio tikslas – remiantis reprezentatyviais ir statistiškai patikimais kiekybiniais duomenimis (2003 m.) nusakyti būdingą kultūros įstaigų vertinimą ir lankymą, šitaip atskleidžiant Lietuvos gyventojų kultūrinių poreikių ypatumus bei jų pasiskirstymą įvairiose socialinėse demografinėse informantų grupėse. Remiantis apklausos rezultatais konstatuojama, jog Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina ir aktyviausiai lankosi tokiuose kultūros renginiuose, kaip šventės ar mugės ir koncertai. Stebima, kad kultūros įstaigų reikalingumo vertinimai ne visada siejasi su jų lankymu. Taip pat atskleidžiama kultūros poreikių savitumo priklausomybė nuo informantų išsilavinimo, amžiaus bei gyvenamosios vietos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.