Studentų požiūris į aplinką ir sveikatą
-
Gražina Matulienė
Publikuota 2003-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.2.5940
PDF

Reikšminiai žodžiai

aplinka
nuostatos
susirūpinimas
asmens savybės

Kaip cituoti

Matulienė G. (2003) „Studentų požiūris į aplinką ir sveikatą“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 120, p. 87-94. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.2.5940.

Santrauka

Teorinis pagrindimas. Psichologinio požiūrio į asmens-aplinkos tarpusavio ryšių atskleidimą teorinis pagrindas 3⁄4 transakcinė perspektyva. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti studentų požiūrius į aplinką ir sveikatą, panaudojant 2000 m. atlikto tyrimo rezultatus. Metodai: Goldenring-Doctor egzistencinių susirūpinimų skalė, skirta nustatyti studentų susirūpinimą juos supančios aplinkos įvykiais; Susirūpinimų aplinka skalė (SAS), skirta įvertinti studentų nuostatas į pavojingas chemines medžiagas; Individualus sveikatos būklės vertinimas; Nuostatos į gyvenimą; MMPI 3⁄4 įvertinti individualias psichologines savybes. Rezultatai: Ryšiams tarp kintamųjų išaiškinti buvo panaudotas Spirmeno koreliacijos koeficientas ir faktorinė analizė. Pateiktieji duomenys rodo, kad studentai labiausiai susirūpinę įvykiais, susijusiais su sveikata. Nežiūrint to, jie nepakankamai įvertino užterštos aplinkos grėsmę. Socialinės problemos taip pat kėlė studentų susirūpinimą. Pinigų stoka, žiaurūs nusikaltimai, žmonių neapykanta bei nesugebėjimas rasti darbą buvo nurodyti tarp svarbiausių susirūpinimų. Išvados: Buvo nustatytas ryšys tarp susirūpinimo aplinka, sveikatos ir individualių psichologinių savybių. Globalios aplinkos problemos nesusilaukė rimto studento dėmesio.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai