Jaunų šeimų socialinės ir psichologinės problemos
-
Gražina Matulienė
Ramunė Dobrovolskienė
Publikuota 2002-11-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2002.2.6163
PDF

Reikšminiai žodžiai

besituokiantieji
nesantuokinė partnerystė
socialiniai vaidmenys
psichologinė atmosfera šeimoje

Kaip cituoti

Matulienė G. ir Dobrovolskienė R. (2002) „Jaunų šeimų socialinės ir psichologinės problemos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 100, p. 23-39. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.2.6163.

Santrauka

Straipsnio teorinis pagrindas - socialinis-psichologinis požiūris į šeimą, jos formavimąsi ir raidos tendencijas. Straipsnio tikslas - išanalizuoti visų respondentų, taip pat moterų ir vyrų, požiūrius į šeimą, jos kūrimosi sąlygas bei funkcionavimo šiandieninio socialinio-ekonominio gyvenimo plotmėje problemas pasitelkiant kitų mokslininkų atliktus tyrimus bei specialius besituokiančiųjų asmenų apklausos duomenis. Tyrimo metodas: speciali anketa respondentams, atvykusiems paduoti prašymus santuokai įregistruoti. Rezultatai: išryškėjo asmenų, gyvenusių ir negyvenusių drauge iki santuokos, požiūrio į bendro ūkio plėtojimo perspektyvą skirtumai. Nepasitvirtino nuomonė, kad gyvenimas drauge iki santuokos padeda pasiruošti šeimyniniam gyvenimui. Būsimų sutuoktinių psichologinė atmosfera rodo polinkį socialinei interakcijai, derinant šeimos ir karjeros klausimus, taip pat ieškant bendrų sprendimų ginčytinais klausimais. Išvados: skirtingi vyrų ir moterų požiūriai į gyvenimo šeimoje problemų suvokimą orientuoja į būtinumą keisti šeimos politiką iš patriarchalinės į egalitarinę.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.