Delinkvencijos raiška neformaliose jaunimo grupėse
-
Aušra Gavėnaitė
Publikuota 2003-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.2.5942
PDF

Reikšminiai žodžiai

delinkvencija
delinkventai
delinkventinė subkultūra
delinkvencijos subkultūra
neutralizacija
nusižengimas

Kaip cituoti

Gavėnaitė A. (2003) „Delinkvencijos raiška neformaliose jaunimo grupėse“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 120, p. 103-118. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.2.5942.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas trijų neformalių Lietuvos jaunimo grupių: futbolo fanų “ultrų”, nacionalistiškai nusiteikusio jaunimo “skinhead'ų” ir baikerių klubo “Vorai” kokybinis tyrimas. Čia, vadovaujantis JAV kriminologo Davido Matza’os delinkvencijos teorija, analizuojama delinkvencijos raiška šiose grupėse siekiant dviejų pagrindinių uždavinių: pirma, išsiaiškinti, kokiai – “delinkventinei” ar “delinkvencijos”- raiškai priskirtinos grupės; ir antra, išnagrinėti, kaip vyksta socialinių normų neutralizacijos procesas ir dreifas nuo konvencinių normų laikymosi iki nusižengimo. Tyrimo metodas – giluminiai struktūrizuoti interviu. Darbo rezultatai parodė, jog grupės turi “delinkvencijos”, bet ne “delinkventinės” subkultūros bruožų, o grupių nariai yra normalūs, neutralizavę socialinių normų poveikį, paaugliai, kartais darantys nusižengimus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.