E. Durkheimo ir M. Foucault idėjos sintetinėje D. Garlando bausmės teorijoje
-
Aušra Gavėnaitė
Publikuota 2008-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6062
PDF

Reikšminiai žodžiai

bausmė
kolektyvinė sąmonė
disciplinarinė visuomenė
kontrolės kultūra

Kaip cituoti

Gavėnaitė A. (2008) „E. Durkheimo ir M. Foucault idėjos sintetinėje D. Garlando bausmės teorijoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 220, p. 124-138. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.2.6062.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos JAV sociologo ir penologo Davido Garlando socialinės bausmės teorijos ištakos ir pristatomos Emilio Durkheimo ir Michelio Foucault bausmių koncepcijos, kurios turėjo įtakos D. Garlando teorijai. Lyginamojoje analizėje dėmesys skiriamas E. Durkheimo aptariamoms bausmės funkcijoms bei jos sąsajoms su kolektyvine sąmone bei, remiantis M. Foucault, išryškinamas bausmės kaip galios įrankio vaidmuo disciplinarinėje XX a. visuomenėje. Straipsnyje taip pat pristatoma D. Garlando „kontrolės kultūros“ samprata, kurioje atsispindi sociologijos klasikų idėjos ir sociologinis/kultūrinis požiūris į bausmės institutą. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad bausmė nėra vien nusikaltimų kontrolės instrumentas siaura penologine prasme, bet turi platesnę socialinę kultūrinę paskirtį.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.