Teleologija ir utopija Alasdairo MacIntyre'o etikoje ir politikoje
-
Andrius Bielskis
Publikuota 2008-07-24
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.1.6046
PDF

Reikšminiai žodžiai

liberali demokratija
legitimacija
teleologija
utopija
metafizinė biologija
Apšvieta
Aristotelis

Kaip cituoti

Bielskis A. (2008) „Teleologija ir utopija Alasdairo MacIntyre’o etikoje ir politikoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 210, p. 48-59. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.1.6046.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama Alasdairo MacIntyre’o politinė filosofija, pabrėžiant jos glaudų ryšį su MacIntyre’o filosofine modernybės ir Švietimo projekto kritika. MacIntyre’o politinė mintis anglų-amerikiečių akademinėje terpėje dažnai redukuojama į moderniosios nacionalistinës valstybės kritikos kritiką. Ši redukcionistinė interpretacija – kritikuojama. Teigiama, kad MacIntyre’o modernios liberalios demokratijos kritikos nesuprastume neatsižvelgdami į MacIntyre’o teleologijos ir utopijos sampratas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.