Išorės grėsmės Europos vienybei: lyginamoji elitų požiūrių studija
-
Irmina Matonytė
Vaidas Morkevičius
Publikuota 2009-07-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2009.1.6077
PDF

Reikšminiai žodžiai

elitas
tapatybė (nacionalinė ir supranacionalinė
įgimtoji ir įgytoji)
grėsmės
socialinis konstruktyvizmas
politinės ideologijos
senosios ir naujosios ES valstybės narės
europeizacija

Kaip cituoti

Matonytė I. ir Morkevičius V. (2009) „Išorės grėsmės Europos vienybei: lyginamoji elitų požiūrių studija“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 240, p. 63-80. doi: 10.15388/SocMintVei.2009.1.6077.

Santrauka

Tiriant buvo analizuojamas elito požiūris į tris potencialias išorės grėsmes ES vienybei: Turkijos įstojimą į ES; glaudžius santykius tarp kai kurių ES valstybių narių ir JAV; Rusijos kišimasis į Europos reikalus. Belgijos, Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos politinių bei ekonominių elitų apklausose atsiskleidė, kad skirtingos europinės tapatybės konstruojamos atsižvelgiant į šalies narystės statusą. Taip pat svarbus elito politinis tapatinimasis, skirtingi požiūriai į ES vaidmenį, šios Sąjungos ateities vizijos, skirtingai suvokiama nacionalinė tapatybė.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.