Politika ir moters karjera
-
Irmina Matonytė
Publikuota 2002-11-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2002.2.6162
PDF

Reikšminiai žodžiai

politinė aplinka
moters karjera
savirealizacija

Kaip cituoti

Matonytė I. (2002) „Politika ir moters karjera“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 100, p. 5-22. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.2.6162.

Santrauka

Kokybinio tyrimo pagrindu (daugiau negu 20 pusiau struktūruotų interviu) atliktoje studijoje gilinamasi į moters karjeros ir politinės aplinkos, politinių-kultūrinių normų bei organizacinių situacijų ir veiksnių tarpusavio sąryšius. Pagrindinė sąvoka - karjera - sieja asmenį su viešąja sfera, išreiškia asmens savirealizaciją visuomenėje, bendruomenėje (karjera čia suvokiama kaip asmens trajektorija į socialiai reikšmingą poziciją visuomenės sprendimų priėmimo struktūroje). Politika nagrinėjama pasitelkus trejetą pjūvių. Pirma, politika kaip galios, teisėtumo/neteisėtumo, autoritetingumo, įtakingumo ir t.t. žaidimas visuomenėje. Antra, politika – tai konkreti sąranga, veikianti visuomenėje ir pateikianti vienokius ar kitokius instrumentus (įstatymus, potvarkius, nerašytas tradicijas ir pan.) konfliktams reguliuoti ir visuomenės funkcionavimui garantuoti. Trečia, politika – tai įtakų, vertybinių orientacijų asmens artimoje socialinėje aplinkoje struktūra, kuri dėl savo politiškumo esmės yra gyva, dinamiška ir atvira. Tokia politika iš esmės reiškia konkretaus asmens įsitvirtinimo ir savirealizacijos konkrečiomis aplinkybėmis pastangas, užmojus, orientyrus, aplinkybes. Pateikiamoje studijoje minimais aspektais nagrinėjamos posovietinės Lietuvos viduriniosios klasės moterų gyvenimo istorijos ir pasakojimai, atkreipiant dėmesį į tokių moterų veikimą savo aplinkoje ir atpažįstant savitą “moteriškų” politinių judesių repertuarą. Pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų įmanoma keisti esamą situaciją moters karjerai palankesne kryptimi.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.