Darbininkai vyrai ir socialinis kentėjimasšiuolaikinėje Lietuvoje
-
Artūras Tereškinas
Ieva Dryžaitė
Publikuota 2009-12-09
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2009.2.6086
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbininkai vyrai
socialinis kentėjimas
socialinė atskirtis
klasė
vyriškumas

Kaip cituoti

Tereškinas A. ir Dryžaitė I. (2009) „Darbininkai vyrai ir socialinis kentėjimasšiuolaikinėje Lietuvoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 250, p. 62-82. doi: 10.15388/SocMintVei.2009.2.6086.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas sunkų fizinį darbą dirbančių vyrų socialinis kentėjimas ir aptariami procesai, lemiantys jų socialinę atskirtį ir nelygybės patirtis. Darbe naudojamasi sociologijoje ir antropologijoje vis plačiau įsigalinčia socialinio kentėjimo sąvoka. Šia sąvoka siekiama atskleisti kasdienes socialiai marginaliuotų asmenų bėdas ir vargus bei apibūdinti veiksnius, prisidedančius prie jų priespaudos. Socialinį kentėjimą galima apibūdinti kaip individų sukonstruotą patirtį, lemiamą socialinio konteksto, kultūrinės aplinkos, ekonominių bei politinių faktorių. 19 pusiau strukūruotų interviu su sunkų fizinį darbą dirbančiais vyrais atskleidė, kad besikeičianti visuomenė ir sugriuvusi darbo kultūra sukūrė didžiulę prarają tarp senosios ir naujosios kartos darbininkų. Vyresnieji darbininkai išgyvena didesnes asmenines ir profesines krizes, nes dabartinė darbo kultūra jiems neleidžia pasijusti pilnaverčiais kolektyvo nariais, jiem trūksta įvertinimo ir paskatinimo, artimesnių ryšių ir pagarbos. Jaunesni darbininkai atsiduria nesaugaus, stabilumo negarantuojančio darbo spąstuose. Kasdieniai vargai, kuriuos kuria dominuojanti socialinė sistema, prisideda prie šių vyrų beviltiškumo, desperacijos ir sumažėjusių galimybių dalyvauti viešojoje sferoje.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.