T. 5 Nr. 3 (1999): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 5 Nr. 3 (1999)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 1999-04-06

-

Algimantas Valantiejus
Šiuolaikiškas tapatumas. Istorijos ir dabarties vertinimo kriterijai
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
5-15
PDF
Artūras Tereškinas
Šalpos valgyklos ir muilo operos: ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, pop kultura nūdienėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
16-32
PDF
Vylius Leonavičius
Bendruomenės savimones raida ir tautos sąvokos reikšmės
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 553
33-44
PDF
Arūnas Juška
Etniniai ir politiniai pokyčiai buvusios Sovietų Sąjungos respublikose
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
45-66
PDF
Paulius Subačius
"Vidutinio" lietuvio tapatybė: sąmoningumo prieštaros ties amžių riba
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
81-88
PDF
Bronius Genzelis
Petras Leonas ir sociologijos mokslų užuomazgos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
89-95
PDF
Žilvinė Gaižutytė
Igno Šlapelio meno sociologijos bruožai
Santraukos peržiūros 312 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
96-104
PDF