T. 5 Nr. 3 (1999): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 5 Nr. 3 (1999)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 1999-04-06

-

Algimantas Valantiejus
Šiuolaikiškas tapatumas. Istorijos ir dabarties vertinimo kriterijai
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
5-15
PDF
Artūras Tereškinas
Šalpos valgyklos ir muilo operos: ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, pop kultura nūdienėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
16-32
PDF
Vylius Leonavičius
Bendruomenės savimones raida ir tautos sąvokos reikšmės
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 536
33-44
PDF
Arūnas Juška
Etniniai ir politiniai pokyčiai buvusios Sovietų Sąjungos respublikose
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
45-66
PDF
Paulius Subačius
"Vidutinio" lietuvio tapatybė: sąmoningumo prieštaros ties amžių riba
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
81-88
PDF
Bronius Genzelis
Petras Leonas ir sociologijos mokslų užuomazgos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
89-95
PDF
Žilvinė Gaižutytė
Igno Šlapelio meno sociologijos bruožai
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
96-104
PDF