Ar filosofijai tebėra vietos socialiniuose moksluose?
-
Kęstutis Kirtiklis
Publikuota 2010-11-08
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2010.1.6095
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinių mokslų filosofija
socialinių mokslų teorija
metateorija
sociologija
komunikacijos mokslai

Kaip cituoti

Kirtiklis K. (2010) „Ar filosofijai tebėra vietos socialiniuose moksluose?“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 260, p. 69-81. doi: 10.15388/SocMintVei.2010.1.6095.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – nurodyti pagrindus, kuriais remdamiesi socialiniai mokslai galėtų vaisingai bendradarbiauti su filosofija. Priešingai nei tvirtina šiuo metu socialiniuose moksluose populiarios laikysenos, siekiančios atmesti filosofiją kaip bergždžias spekuliacijas, ar, priešingai, inkorporuoti ją į socialinių mokslų teoriją kaip neatskiriamą dalį, straipsnyje teigiama, jog filosofija yra atskira, autonomiška disciplina ir būtent kaip tokia gali vaisingai bendradarbiauti su socialiniais mokslais formuodama jų metodologinius pagrindus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.